Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin


REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM dlaAUTA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów u Sprzedawcy dlaAUTA.
 2. Warunki sprzedaży określają ponadto obowiązujące przepisy prawa regulamin Allegro oraz ewentualnie indywidualne ustalenia między Sprzedawcą a Kupującym.
 3. Sprzedawcą w sklepie internetowym w domenie dlaauta.eu jest:
  FAREX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Zadębie 17
  20-231 Lublin
  REGON: 431275111
  NIP: 712-26-07-592
  tel.: 530-888-182
  adres e-mail: kontakt@dlaAUTA.eu
 4. Podany przy aukcji koszt wysyłki dotyczy tylko wysyłki na terenie Polski. Sprzedający nie dokonuje wysyłki poza teren Polski.
 5. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie są fabrycznie NOWE i wolne od wad.
 6. Wszystkie informacje uzyskane przez Sprzedawcę od producenta podane są w opisie aukcji.
 7. Sprzedawca prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową. Nie ma możliwości osobistego odbioru towarów, nawet po przedpłacie.


PRZEBIEG TRANSAKCJI
 1. Kliknięcie przez Kupującego na "Złóż zamówienie" w trzecim kroku składania zamówienia jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży i rodzi po stronie Kupującego obowiązek zapłaty za zakupiony towar i koszt jego przesyłki. Kliknięcie tego przycisku oznacza, że Kupujący wie, że powstaje po jego stronie obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy za zakupiony towar.
 2. Po dodaniu wybranych przedmiotów do "koszyka" w drugim kroku procesu składania zamówienia należy wybrać sposób płatności i podmiot doręczający (Poczta Polska lub firma kurierska GLS). Opcje dostawy i ceny dostawy w danej opcji mogą się różnić w zależności od rodzaju zakupionego towaru. Są one zawsze podane w 2 kroku składania zamówienia "Dostawa i płatności".
 3. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. przedpłata przelewem na konto 38 1240 5497 1111 0010 7271 9922 (Bank Pekao S.A.). W tytule przelewu należy podać tylko i wyłącznie nr seryjny zamówienia otrzymany w e-mailu z naszego systemu do 15 minut od dokonania zakupu.
   Na płatność Sprzedawca oczekuje 14 dni od zakupu. Po upływie tego terminu transakcja zostaje anulowana.
  2. płatność za pobraniem - cenę zamówionego towaru powiększoną o koszt wysyłki uiścić należy przy odbiorze paczki u kuriera lub listonosza.
 4. W 3 kroku procesu składania zamówienia "Potwierdzenie danych" Kupujący powinien:
  • Sprawdzić poprawność danych bilingowych i w razie potrzeby dokonać ich korekty
  • Sprawdzić poprawność adresu dostawy i w razie potrzeby dokonać jego korekty
  • Sprawdzić poprawność danych kontaktowych i w razie potrzeby dokonać ich korekty
  • Sprawdzić listę produktów w zamówieniu i w razie potrzeby dokonać ich korekty
  • Sprawdzić wybraną przez siebie formę dostawy i płatności i w razie potrzeby dokonać ich zmiany
  • Dodać uwagę dla osoby realizującej zamówienie (tylko w przypadku, gdy taka notatka jest niezbędna do prawidłowej realizacji zamówienia)
  • Zatwierdzić prawidłowość wszystkich powyższych danych i złożyć zamówienie poprzez klikniecie na "Złóż zamówienie"


WYSYŁKA TOWARU
 1. Nie ma możliwości osobistego odbioru towaru czy umówienia się w jakimś miejscu w celu jego przekazania
 2. Wysyłka paczek odbywa się tylko i wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Towar jest wysyłany zwykle tego samego dnia, gdy do godz. 13.00 nastąpi zaksięgowanie wpłaty, dokonanie płatności w systemie PayU lub wybór opcji płatność za pobraniem (przy odbiorze), nie później niż w terminie 3 dni roboczych od tych zdarzeń.
 3. Paczki wysyłane są Pocztą Polską lub firmą kurierską GLS.
 4. Bardzo pomocny jest telefon kontaktowy do adresata (najlepiej numer na telefon komórkowy). Znacznie przyspiesza to doręczenie paczki a czasami bez niego takie doręczenie jest niemożliwe. Dlatego przypominamy o aktualizacji danych w profilu Kupującego lub w procesie składania danego zamówienia.
 5. Jeżeli w odpowiednim polu adresu dostawy Kupujący nie wskaże innego adresu dostarczenia towaru - zostanie on wysłany na dane bilingowe Kupującego. Dla zmiany adresu doręczenia paczki na inny niż dane bilingowe Kupującego nie jest wystarczające podanie go w tytule przelewu, danych do faktury albo w inny sposób.
 6. Dane osobowe Kupującego - w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu nie są udostępniane innym podmiotom dla jakichkolwiek celów, w tym celów marketingowych.
 7. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.


CENA I KOSZTY
 1. Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami oznaczonymi w złotych polskich i są cenami brutto, to jest zawierają podatek VAT. Powyższe ceny nie podlegają negocjacjom. Do ceny sprzedaży należy doliczyć koszt dostawy wskazany w procesie składania zamówienia. Stanowi on odrębną pozycję na dokumencie sprzedaży.
 2. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy przedmiocie w momencie kliknięcia przez Kupującego na "Złóż zamówienie".
 3. Koszty wysyłki towarów są zawsze podane w drugim kroku procesu składania zamówienia "Dostawa i płatności" i nie podlegają negocjacjom.


DOWÓD ZAKUPU
 1. Do każdego zamówienia generowana jest faktura VAT. Link do jej pobrania jest automatycznie wysyłany ma adres e-mail podany w profilu konta w momencie wysyłki zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący życzy sobie fakturę VAT w formie papierowej, powinien jednoznacznie określić swoje żądanie w mailu przesłany na adres kontakt@dlaauta.eu.


REKLAMACJE, ZWROTY
ZWROTY
 1. Zgodnie z przepisami Kupujący - Konsument (w myśl art. 22 zn.1 kc: "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową") może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (tekst jednolity prawa odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj: Prawo odstąpienia od umowy)
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać do Sprzedającego w wyżej wskazanym terminie np. na jego adres bądź też wysłać je Sprzedającemu drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany wyżej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej drugiej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku - pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tu: Formularz odstąpienia od umowy
 3. Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, na przykład wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem. Do oświadczenia o odstąpieniu warto dołączyć informację o numerze zamówienia oraz ewentualnie numerem rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota, co przyspiesza procedurę zwrotu.
 4. Sprzedawca po odstąpieniu od umowy zwraca Kupującemu - Konsumentowi cenę zwracanego towaru wraz z kosztem wysyłki do Kupującego - Konsumenta najtańszym sposobem (bez względu na sposób wysyłki wybrany przez Kupującego). Kupujący ponosi koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zwraca pieniądze Kupującemu - Konsumentowi przekazem pocztowym, chyba że Kupujący - Konsument wyrazi zgodę na zwrot pieniędzy na konto bankowe. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru lub przesłania Sprzedającemu dowodu nadania. Przed odesłaniem paczki do Sprzedawcy najlepiej się z nim skontaktować e-mailem w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

REKLAMACJE
 1. Kupującemu przysługuje prawo reklamowania wadliwego towaru stosownie do obowiązujących przepisów. W celu skorzystania z tych uprawnień warto skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia procedury reklamacyjnej, w szczególności ustalenia sposobu postępowania Sprzedawcy w razie uwzględnienia reklamacji (np. naprawa towaru, wymiana na nowy).
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący - Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, oświadczenia te zalecamy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem maila (jeżeli skorzystają Państwo z tej drugiej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku - pocztą elektroniczną). Kupujący w przypadku reklamacji zobowiązany jest odesłać rzecz wadliwą sprzedawcy. Koszt odesłania najtańszą drogą zostanie Kupującemu - Konsumentowi zwrócony po uwzględnieniu reklamacji.
 3. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, po zbadaniu rzeczy, może jednak, jeżeli nie powoduje to nadmiernych niedogodności dla Kupującego, zamiast uwzględnienia żądania kupującego, wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Firma Handlowa FAREX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z używania produktów w nietypowych warunkach, wadliwej konserwacji, wykorzystania do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub innych niż przewidziane przez producenta, przechowywania w nieodpowiednich warunkach, normalnego zużycia produktów, montażu niezgodnego z zaleceniami oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu części przylegających lub współpracujących z danym produktem.

UWAGA!
Zakaz kopiowania tekstów i zdjęć. Wszelkie kradzieże zdjęć i treści będą zgłaszane do odpowiednich służb.
Przypominamy:
Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).
pixel